نمایش 1–20 از 31 نتیجه

عبارت ” فوتیج بسم الله الرحمن الرحیم” یک جمله است که از قرآن کریم، کتاب مقدس اسلام، گرفته شده است. این عبارت به معنای “به نام خداوند رحمتگر مهربان” است و در ابتدای بسیاری از سوره‌های قرآن آمده است. مسلمانان این عبارت را به عنوان یک نشان از تعظیم و احترام به خداوند استفاده می‌کنند. همچنین، این عبارت به عنوان یک آغاز معمول برای هر کاری که مسلمانان شروع می‌کنند، از جمله فیلم‌ها، ویدیوها، سخنرانی‌ها و حتی اقدامات روزمره، استفاده می‌شود.

در فیلم‌ها و ویدیوهای مذهبی اسلامی، فوتیج “بسم الله الرحمن الرحیم” به عنوان یک شروع معنوی و مقدس برای مخاطبان استفاده می‌شود. این عبارت نشان از تعلق به اعتقادات دینی و اعمال مذهبی دارد و به مخاطبان یادآوری می‌کند که هر کاری که شروع می‌شود، با نام و برکت خداوند باید آغاز شود.