نمایش 1–20 از 31 نتیجه

فوتیج بسم الله الرحمن الرحیم

عبارت “بسم الله الرحمن الرحیم” یک جمله است که از قرآن کریم، کتاب مقدس اسلام، گرفته شده است. این عبارت به معنای “به نام خداوند رحمتگر مهربان” است و در ابتدای بسیاری از سوره‌های قرآن آمده است. مسلمانان این عبارت را به عنوان یک نشان از تعظیم و احترام به خداوند استفاده می‌کنند. همچنین، این عبارت به عنوان یک آغاز معمول برای هر کاری که مسلمانان شروع می‌کنند، از جمله فیلم‌ها، ویدیوها، سخنرانی‌ها و حتی اقدامات روزمره، استفاده می‌شود.

در فیلم‌ها و ویدیوهای مذهبی اسلامی، فوتیج “بسم الله الرحمن الرحیم” به عنوان یک شروع معنوی و مقدس برای مخاطبان استفاده می‌شود. این عبارت نشان از تعلق به اعتقادات دینی و اعمال مذهبی دارد و به مخاطبان یادآوری می‌کند که هر کاری که شروع می‌شود، با نام و برکت خداوند باید آغاز شود.